Tu i Teraz

Chwila obecna – tak ulotna, ale jedyna, której doświadczasz… Tylko Tu i Teraz możesz świadomie być – odkrywać, rozwijać się i tworzyć. Tylko w chwili obecnej doświadczasz tego, co pomiędzy twoją, a kogoś jeszcze, uważną obecnością – relacji z drugim człowiekiem…

Jesteśmy dwiema trenerkami, które połączyła głęboka przyjaźń i wspólna praktyka medytacji. Nasza współpraca opiera się na wzajemnej inspiracji i uzupełnianiu. Wnosimy istotne, choć różne jakości – jedna doświadczenie w pracy psychologa, znajomość metod terapii Gestalt oraz narzędzi coachingowych; druga – wieloletnie doświadczenie we wspieraniu innych osób na drodze medytacji, wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania oraz głęboką znajomość kultur i tradycji duchowych, wyniesioną z porównawczych studiów cywilizacji. Nasza współpraca oparta jest na wzajemnym poszanowaniu wolności i przestrzeni drugiej osoby. Niektóre z naszych działań podejmujemy wspólnie, inne indywidualnie.

Chcemy wspierać innych w odkrywaniu skarbu, jakim jest uważność, w pełnym doświadczaniu chwili obecnej, w świadomym kształtowaniu siebie i własnego życia. Cel ten realizujemy, prowadząc warsztaty rozwoju osobistego oraz sesje coachingowe.