Trochę o sobie

         Jestem mamą, dodatkowo jestem na trzecim roku pedagogiki  i na pełnym etacie w szkole podstawowej w Norwegii jako asystentka nauczyciela i pracownik świetlicy. 

 

         Największą radość mi sprawia praca z dziećmi i młodzieżą, ktorzy zmieniają swoje aspołeczne zachowanie na akceptowane w środowisku.

Blogg zaczęłam pisać z chęci rozwoju, sprawdzenia samej siebie. A nawet przekazania jak i co czeka ciebie w Norwegii.